رد کردن لینک ها

پیشنهاد فروش منحصربفرد (USP) چیست؟

سال هاست که مدرسین کسب و کار و فروش تاکید فراوانی بر روی USP یا همان پیشنهاد منحصر بفرد فروش داشته اند.

پیشنهاد منحصر به فرد فروش چیزی است که شما آن را ارائه می کنید اما رقبا قادر به انجام آن نیستند، این همان مفهوم مزیت رقابتی است.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه