رد کردن لینک ها

بازاریابی کروی

بازاریابی کروی

مفهوم بازاریابی کروی از رویكردی عمودی و پایين نگر برخوردار است و بـه سـطوح متـوالی و منفـرد ميـان عـاملين مستقيم و یا غير مستقيم در کانال های بازاریابی اشاره دارد و علاوه بر آن کـاربرد بـازار محـوری دارد و تمرکـزش روی سطوح مشتریان و مشتریان مشتریان و یا مشتریان در بازار است . لذا مفهوم […]

رضایت برند آشکار در مقابل رضایت برند نهان

رضایت برند آشکار در مقابل رضایت برند نهان

در رابطه با مفهوم رضایتمندی مشتری تعاریف مختلفی از سوی نظریه پردازان بازاریابی ارائه شده است. به عنوان مثال  کاتلر، رضایتمندی مشتری را به عنوان درجه­ای که عملکرد واقعی یک شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، تعریف می‌کند. به نظر کاتلر اگر عملکرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، مشتری احساس رضایت و در غیر […]

بازاریابی الکترونیک

بازاریابی الکترونیک

امروزه جامعه بشري بيش از هر زمان ديگري با کمبود منابع و نيازهاي متنوع مواجه است. مديريت مجموعه مهارتها و دانسته‌ها، براي استفاده بهينه از منابع محدود و تشخيص نياز و رفع آن از طريق تبادل منابع، اهميت بسزايي يافته است. به دنبال انقلاب ديجيتالي بار ديگر مفهوم و روشهاي بازاريابي سراپا دگرگون خواهد شد […]

وفاداری برند

وفاداری برند

تعریف مفهومی وفاداری برند که بیشتر در تحقیقات وفاداری برند استفاده می شود، اولین بار توسط جاکوبی(1971) مطرح شد. پاسخ های رفتاری (خرید) جهت دار در طول زمان به وسیله بعضی واحدهای تصمیم گیرنده با احترام به یک یا چند برند جایگزین خارج از مجموعه برند ها، ابراز می شود و تابع فرآیندهای روانشناختی است […]

بازاریابی ویروسی و انواع آن

بازاریابی ویروسی و انواع آن

حركت سلول به سلول بازار يابي ويروسي چيست؟ اجازه دهيد بحث را با تعريفي از “‌ويروس ” شروع کنيم. ويروس، يک پوشش پروتئيني است که شامل مواد ژنتيک است. ويروس حمله کننده از پوشش پروتئيني خود براي اتصال به يک سلول سالم استفاده مي کند. اولين بار که اتصال محکم و قابل اطميناني صورت پذيرفت، […]

تحقیقات بازار، ابزاری قدرتمند برای وفادارسازی مشتریان

تحقیقات بازار، ابزاری قدرتمند برای وفادارسازی مشتریان

گفت و گو فصلنامه سمت مشتری با دکتر امین اسداللهی، مشاور بازاریابی و تحقیقات بازار وفادارسازی نیاز به شناخت بهتر مشتریان دارد. یکی از راه‌های شناخت مشتریان تحقیقات بازار است که باید در مراحل مختلف رشد برند آن را اجرایی کرد. با دکتر امین اسداللهی، مشاور بازاریابی و تحقیقات بازار، به گفت و گو نشستیم […]

تبلیغات اینترنتی

تبلیغات اینترنتی

درنظر ابتدایی و باتوجه به تعاریفی که درمورد تبلیغات و اینترنت بیان شده است، پی بردن به معنای اصطلاح تبلیغات اینترنتی چندان دشوار نخواهدبود. درحقیقت این اصطلاح به گونه ای است کـــه خودش، خود را تعریف می کند. شاید به علت همین حالت خود تعریفی بوده است که در اکثر منابع موجود (کتابها، مقالات و […]

اهمیت رنگ در تبلیغات و بازاریابی

اهمیت رنگ در تبلیغات و بازاریابی

اهمیت رنگ در صنعت بازاریابان بایستی رنگ محصولاتشان را مورد توجه قرار دهند، رنگ بسته بندی و هر رنگ را که مربوط به محصولات در تبلیغات می شود، به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی خود تحت نظر داشته باشند. این عوامل تحت کنترل بازاریاب است. صنعت به تدریج در می یابد که رنگ باید رلی […]

پروژه تحقیقات بازار پیشگیری از کرونا، تیم مارکت تلنت

پروژه تحقیقات بازار پیشگیری از کرونا، تیم مارکت تلنت

تحقیقات بازار تیم مارکت تلنت برای پیشگیری بیشتر کرونا در جامعه راهکار ارائه می دهد : پروژه مورد نظر توسط تیم مارکت تلنت با مدیریت و نظارت دکتر امین اسداللهی در راستای اثربخشی ماسک و فاصله اجتماعی در شرایط کرونا و در شهر تهران انجام شده است. امید است که با رعایت نکات مستخرج در […]

بازگشت به بالای صفحه