رد کردن لینک ها

هدف از تبلیغات

هدف از تبلیغات چیست ؟
در دوره کمپین نویسی تبلیغات که توسط دکتر امین اسداللهی برگزار شده ، از اهدف تبلیغ، دلایل عدم فروش و  … صحبت کردند.
تاریخچه بازرگانی به ما می گوید قدرت تبلیغات، فروشنده و خریدار را به هم متصل می کند. اما در تمام طول تاریخ انتخاب یک هدف خوب به ما ثابت کرده که تا چه اندازه می تواند تاثیرگذار باشد چرا که نتیجه تبلیغات هدفمند، قدرت تبلیغات را به شکل تصاعدی رشد می دهد.
تبلیغ دهندگان (کسانی که دستور نهایی پرداخت صورتحسابها را صادر می کننـــد). می خواهند بدانند که در مقابل این سرمـــــایـه گــــذاری چه نتیجه ای به دست می آورند، آژانسهای تبلیغاتی نیز درپی آنند تا به مشتریان خود ثابت کنند که آنها قادرند تبلیغات موثری بیافرینند و باعث افزایش فروش شوند.
در نتیجه انتخاب درست نحوه تبلیغات و تشخیص صحیح نوع تبلیغات تاثیر بسزایی در فروش و دیده شدن محصول ما در جهت مثبت دارد.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه