رد کردن لینک ها

پروژه‌های صنایع لبنی و مواد غذایی

81

پروژه موفق

35

شرکت کارفرما

15 سال

سال تجربه

درنا

1400

مشاور پروژه های تحقیقات بازار و تیم سازی بازاریابی صنایع غذایی درنا

پاکر

1400

تحقیقات بازار با هدف عارضه یابی، امکان سنجی و تحلیل رقبای محصولات غذایی پاکر

طراحی بیزینس مدل و ماتریس SWOT

کمپین های فروش و بازاریابی و تبلیغات

طراحی و تدوین باشگاه مشتریان پاکر و چارت سازمانی بازاریابی و فروش

پاکبان

1399

مارکت تلنت و دکتر امین اسداالهی مشاور ارشد مارکتینگ و مارکت ریسرچ برند پاکبان و اجرای پروژه های بازاریابی و تحقیقات بازار

دامداران

1398

شناسایی بازار هدف و اندازه گیری متغیرهای تاثیرگذار بازار (عارضه یابی) جهت فروش محصولات دامداران

اصالت

1398

مارکت تلنت و دکتر امین اسداللهی مشاور ارشد مارکتینگ و مارکت ریسرچ برند اصالت و اجرای پروژه های تحقیقات بازار کمی و کیفی

فودینو

1395

طراحی و تدوین برنامه بازاریابی (Marketing Plan) 

فودینو

1395

بخش‌بندی، انتخاب بازار هدف و جایگاه سازی (STP)

محصولات لبنی نسیم هزاره

1394

سنجش و اثربخشی تبلیغات از نظر محتوا و رسانه

شعب کول کاپ

1389

Mystery Shopping  در جهت دستیابی به علل افت فروش شرکت  – بررسی رضایت خریداران و نحوه آشنایی آن‌ها با محصولات – بررسی رفتار خرید و مشکل دلیوری محصولات

بازگشت به بالای صفحه