رد کردن لینک ها

پروژه‌های خودرو و صنایع وابسته

81

پروژه موفق

35

شرکت کارفرما

15 سال

سال تجربه

دستگاه های ردیاب خودرو وایزر

دستگاه های ردیاب خودرو وایزر

1399

طراحی بیزینس مدل، پروژه تحقیقات بازار بررسی رفتار مردم جهت خرید ابزارهای ضد سرقت خودرو، طراحی ماتریس SWOT و ارائه استراتژی های بازاریابی و فروش

اس - کار

1397

بازارسنجی و شناسایی بازارهدف و متغیرهای تاثیرگذار بازار روی اپلیکیشن خدمات خودرو

شرکت کولاک موتور

1394

بخش‌بندی، انتخاب بازار هدف و جایگاه سازی (STP)

شرکت پروشات خودرو شرق

1393

طراحی و تدوین برنامه بازاریابی (Marketing Plan) – بخش‌بندی، انتخاب بازار هدف و جایگاه سازی (STP)

WELLTEC (واردکننده پولوس، سرپولوس و مشعلی)

1393

طراحی و تدوین برنامه بازاریابی (Marketing Plan) – ارزیابی شناخت و تصویر ذهنی برند – بخش‌بندی، انتخاب بازار هدف و جایگاه سازی (STP)

بازگشت به بالای صفحه