رد کردن لینک ها

پروژه‌های بانک‌ها و بیمه‌ها

81

پروژه موفق

35

شرکت کارفرما

15 سال

سال تجربه

شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

1391

تدوین باشگاه مشتربان پذیرندگان دستگاه‌های POS بانک –  طراحی Business Plan

بانک کارآفرین

1390

طراحی Media Plan

بانک سرمایه

1390

بررسی شناخت برند، روابط برند و بررسی اثربخشی تبلیغات از دیدگاه مشتریان بالقوه و بالفعل – طراحی  Media Plan

بانک صادرات

1390

بررسی اثربخشی محتوا و رسانه های تبلیغاتی از دیدگاه مشتریان بالقوه و بالفعل – بررسی خصوصی بودن بانک از دیدگاه مشتریان بالقوه و بالفعل

بانک کارآفرینی

1390

بررسی شناخت برند، روابط برند و بررسی اثربخشی تبلیغات از دیدگاه مشتریان بالقوه و بالفعل

بیمه کارآفرین

1388

بررسی اثربخشی محتوا و رسانه های  تبلیغاتی

بانک سرمایه

1388

بررسی اثربخشی محتوا و رسانه های تبلیغاتی – بررسی تاثیر تصویر ذهنی از برند، رضایت از برند، اعتماد به برند و وابستگی به برند از دیدگاه مشتریان بالفعل و میزان رضایت آن ها از خدمات و تسهیلات – بررسی میزان آگاهی از برند خدمات بانکی و تصویر ذهنی برند در میان مشتریان بالقوه

بیمه پاسارگاد

1388

بررسی اثربخشی محتوا و رسانه های تبلیغاتی

بازگشت به بالای صفحه