رد کردن لینک ها

داستان تلویزیون و تبلیغات مواد غذایی کودکان

تبلیغات تجاری مواد غذایی کودکان به طور فزاینده ای بر ۵ مورد کلی تکیه دارند:

  1. غلات صبحانه
  2. شیرینی جات
  3. اسنک ها
  4. نوشابه غیر الکلی
  5. رستورانهای غذای آماده

با نگاهی کوتاه به این لیست ۵ بخشی می توان به این مهم پی برد که غذاهای موجود در دنیای تبلیغاتی کودکان بیش از حد شیرین و چرب بوده و با توصیه های رژیم های غذایی در تناقض می باشند.

اما از آنجا که سلامتی و تندرستی همواره اهمیت داشته، این مهم نیز از دید سازندگان تبلیغات دور نمانده و در ساخت آنها به فعالیت های فیزیکی و ورزشی توجه خاص شده و البته آگهی های مواد غذایی و آشامیدنی که مرتبط با فعالیت های جسمی و توانائی های ورزشی بودند به طور معنی داری با استقبال بیشتری از جانب کودکان مواجه شدند تا آکهی هائی که بیشتر جنبه بازی و سرگرمی داشتند.

ولی چرا با وجود این حساسیت ها و توجهات ویژه به سلامتی شاهد شیوع چاقی در بین کودکان سراسر جهان هستیم.  برای درک کامل از ارتباط بین آگهی های تبلیغاتی مواد غذایی و الگوی مصرفی کودکان نیاز داریم که ارتباط بین نمایش تبلیغات و مواد غذایی کودکان و میزان مصرف در موارد زیر را امتحان کنیم:

  1. مارک های غذایی تبلیغ شده
  2. اقلام مختلف مواد غذائی پر انرژی که تبلیغ شده اند
  3. مصرف کلیه محصولات غذایی (Buijzen et al., 2007, 235)

پخش تبلیغات مواد غذایی میتواند باعث تغییر در اولویت ها شده و میزان درخواست خرید و مصرف بچه ها را از مارک های تجاری تبلیغ شده افزایش دهد. این اثر اغلب به وسیله مدل محرک-پاسخ روانشناسی تاثیر تبلیغات توضیح داده می شود که بیان میکند تبلیغات منجر به آگاهی و تمایل به مارک های تبلیغ شده میشوند و نتیجه آن خرید و مصرف آن مارک ها می باشد(Ibid, 232) حال اگر نمایش تبلیغ صرفاً منجر شود به انتخاب مارک های تجاری و میزان مصرف انواع آن غذاها را افزایش ندهد ولی تبلیغات مربوط باشند به محصولات غذائی پرانرژی، تغییرات چنین تبلیغاتی در الگوی غذایی کودکان به شدت ریسک چاقی آنها را افزایش خواهد داد.(Ibid, 232) توضیح اثر محرک- پاسخ بر مصرف مواد پر انرژی در تئوری های یادگیری اجتماعی بندورا ۱ چنین نمایان میکند که رفتارهای مدل سازی شده مثل خوردن که در آگهی ها به تصویر کشیده شده اند منجر به رفتارهای مشابهی در بینندگان می شوند. بنابراین نمایش تبلیغات می تواند منجر به استفاده از یک مارک خاص، استفاده از محصولات پرانرژی و یا افزایش مصرف کل مواد غذایی شود.

بازگشت به بالای صفحه