رد کردن لینک ها

بررسی کيفيت خدمات و رضایتمندی مشتری

امروزه جلب کامل رضايت مشتري ، هدف اصلي بسياري از سازمانها شده است . در چنين شرايطي رضايتمندي و به طبع آن وفاداري مشتريان براي حفظ سود آوري شرکتها امري بسيار ضروري و حياتي مي باشد. لذا شرکتها با توجه به رقابت ايجاد شده دائماً بايد در پي راههاي مناسبي براي جذب مشتري و نگهداري آنها باشند که در اين ميان اندازه گيري رضايتمندي مشتري و ارزيابي آن ازجمله مواردي است که انتظار مي رود به آن توجه بيشتري گردد .

کيفيت خدمات ، همچنان مرحله اصلي در عرصه بازاريابي را به خود اختصاص داده است . تحقيقات علمي در خصوص کيفيت خدمات ، علاقه متخصصان به درک و ارائه خدمات بهتر را افزايش داده است و بيشتر اين تحقيقات در طول دو دهه اخير انجام شده است و کيفيت خدمات از جمله مهمترين موضوعات تحقيق شده در زمينه خدمات است .

مشتريان و مصرف کنندگان آنچه را انتظار دارند به دست مي آورند و با آنچه واقعاً در طي مرحله پس از عمل خريد دريافت مي کنند ، مقايسه مي نمايند و در مورد کيفيت خدمات و ارزشي که برايشان داشته قضاوتهاي متفاوتي انجام داده و رفتار گوناگوني از خود بروز مي دهند.

در اين تحقيق سعي خواهد شد به بررسي کيفيت خدمات در ابعاد مختلف و همچنين ارزش خدمات و رضايتمندي مشتريان از خدمات ارائه شده در شرکت مخابرات در زمينه خدمات تلفن همراه پرداخته شود.

تکنولوژي ارتباطات از راه دور يکي از پيچيده ترين و پر مصرف ترين فناوري هاي قرن و دهه هاي اخير مي باشد.

امروزه ارتباطات نقش اساسي و مهمي در رشد و توسعه اقتصادي کشورها ايفا مي نمايد. در سالهاي اخير توجه زيادي به نيازهاي مشتريان در رابطه با سطوح کيفيت خدمات شده است و ارائه خدمت با سطوح بالاي کيفيت به مشتريان به عنوان ابزاري در جهت نيل به مزيتهاي رقابتي استفاده مي شود.

خدمات ارتباطات از راه دور سيار جاي زيادي را در بين زندگي روزانه مردم دنيا باز کرده است و مي توان گفت يکي از واجبات زندگي افراد به شمار مي آيد. در واقع کاربر مي تواند تنها با يک گوشي تلفن همراه اکثر کارهاي روزانه خود از قبيل تجارت ، خريد ، انجام تماس هاي ضروري و حتي برقراري ارتباط با بانکها ، موسسات و …. را انجام دهد .

همزمان با افزايش فرهنگ مصرف گرايي و رقابتي شدن بازارها که تغييرات الگوهاي مصرفي مشتريان را در پي داشته است شرکتها و بنگاههاي اقتصادي ناگزير به ارائه خدمات اضافي و ايجاد مزيت هاي رقابتي براي جذب مشتريان جديد مي باشند از اين رو نقش خدمات بر جسته تر از پيش شده است.

گسترش و توسعه روز افزون روابط اقتصادي – تجاري و پيچيدگي در عرصه جهاني موجبات ايجاد تشکيلات بهم پيوسته وکارا را به وجود آورده است . در محيط متغير امروزي شرکتها براي بقا و ادامه حيات مي بايست خود را با تغييرات گوناگون تطبيق داده و انعطاف پذيري داشته باشند.

بخش خدمات يکي از بخش هاي اصلي هر کشوري محسوب مي گردد. کشورهاي پيشرفته جهان پس از مجهز شدن به نيروي صنعت ، معدن و کشاورزي اکنون به اهميت روز افزون خدمات به عنوان  نيروي محرک رشد و ترقي پي برده اند. امروزه توجه به چگونگي سطح کيفيت خدمات ارائه شده به مشتريان به عنوان يک اصل مهم جهت ادامه حيات سازمان تلقي مي گردد.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه