رد کردن لینک ها

بررسی نقش تبلیغات تلویزیونی و تاثیر آن بر کودکان

تلويزيون،كودكان و آگهي تبليغاتي

تلويزيون از طريق صفحه ي جادويي خود به پخش برنامه هاي متنوعي مي پردازد كه مي تواند تاثيرات عميقي را در دنياي كودكان و نوجوانان ايجاد كند و مسير زندگي آنان را تغيير دهد .

بدون شك با توسعه ي شبكه هاي تلويزيوني در جهان  و ورود ماهواره ها به صحنه ، كودكان بيش از پيش در معرض اثرات گوناگون تلويزيون قرار خواهند گرفت.به عبارت ديگر ، طيف تاثيرات  بالقوه اي كه تلويزيون مي تواند بر بينندگان جوان خود بگذارد ،با گسترده شدن برنامه هاي اين رسانه وسيع تر شده است. بعد از خانواده برنامه هاي تلويزيوني از مهم ترين عوامل شكل دهنده شخصيت و تربيت كودك به شمار مي رود .

تلويزيون آموزگاري نيرومند در عين حال خطرناك است.الگوپذيري ، همراه پنداري، پرورش شخصيت  و مسائل رفتاري ، از اثرات تلويزيون بر كودك است كه به طريق خاصي وارد ذهن او مي شود.

هنگام تماشاي برنامه هاي تلويزيون در مسير يادگيري هستند و برنامه هاي ارائه شده از طريق تلويزيون ناخوداگاه در ضميرشان جاي مي گيرد ، آگاه نيستند و كودكان كه رفتار خود را از طريق مشاهده رفتار ديگران كسب مي كنند ، تاثير پذيري گروه در مقابل تلويزيون به شمار مي روند.

يكي از مهم ترين جنبه هاي تماشاي برنامه هاي تلويزيوني كه مورد توجه زيادي قرار گرفته است تاثير آگهي هاي تلويزيوني بر بينندگان به ويژه كودكان است. تلويزيون به عنوان پرنفوذ ترين وسيله ي ارتباط جمعي ، مناسب ترين وسيله ي تبليغات نيز به شمار مي رود . با در نظر گرفتن جمعيت خردسال جهان كه بيشتر از طريق تلويزيون با دنياي خارج ارتباط برقرار مي كنند، به اهميت اين وسيله ارتباط جمعي بيشتر پي مي بريم.

آگهي هاي تبليغاتي تلويزيوني

از نظر رسانه، آگهي هاي بازرگاني معنايي كلي دارد و آن انواع پيام هاي و تبليغاتي است كه كارفرما با پرداخت پول، زمان خاصي را براي پخش آن ها در اختيار مي گيرد.

آگهي هاي تبليغاتي تلويزيوني كه سال هاي اخير روند بسيار فزاينده و رو به رشدي را داشته اند،جدا از نوعشان ،از مهم ترين منابع اطلاع رساني در زمينه امور فرهنگي ، اقتصادي  و اجتماعي جامعه به شمار مي روند و تاثير بسزايي در شكل گيري الگوهاي فكري ، احساسي و رفتاري مخاطبان، به ويژه كودكان، دارند.

پورنوروز(1377)در پژوهشي، به تحليل محتواي آگهي هاي تجاري تلويزيوني ويژه كودكان در ايران پرداخته است. وي ابتدا محتواي آگهي هاي تلويزيوني كودكان را به 9 دسته : اسباب بازي ، ايمني ، آموزش اجتماعي ، مواد بهداشتي ، مواد غذايي ، مواد آموزشي ، تنقلات ، اماكن بازي و پوشاك تقسيم وبعد آن ها را طي دوره اي شش ماهه بررسي كرده است . بر اساس يافته هاي تحقيق ، آگهي هاي مربوط به تنقلات و اسباب بازي ، بيشترين  و اماكن بازي و مواد آموزشي ، كمترين زمان پخش را به خود اختصاص داده اند.

هم چنين، از ميان آگهي هاي مربوط به مواد خوردني، بيشترين سهم مربوط آگهي هايي بوده است كه مغذي نيستند و نقشي در رشد جسماني و تغذيه ي كودك ندارند. جالب توجه است ، هيچ آگهي مربوط به نان ، لبنيات ، ميوه و آب ميوه (موثر در رشد و تغذيه كودكان ) در نمونه مورد بررسي وجود نداشته است.

هم چنين نيمي از آگهي هاي مربوط به تنقلات ، به تبليغ انواع پفك و يك سوم آن ها به انواع شكلات و بستني اختصاص داشته اند. اين در حالي است كه پفك از نظر بالا بودن ميزان نمك و انواع شكلات و بستني به دليل شيرين بودن زياد ، غذاي مناسبي محسوب نمي شود. جاي تامل است كه در پژوهش مورد نظر ، حتي يك آگهي تلويزيوني در مورد موارد بهداشتي وجود نداشته است كه مراقبت از دندان ها را به كودكان آموزش بدهد.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه