رد کردن لینک ها

ارزش های مورد نظر مشتری

ارزش های مورد نظر مشتری چیست؟
مشتریان برای خرید یک سری معیارهایی مد نظر دارند.برخی از این معیارها عینی هستند یعنی نظر شخص در آن اعمال نشده است و برخی معیارها ذهنی که در رده بالاتری قرار گرفته و به قضاوت فرد بستگی دارد.

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه