رد کردن لینک ها

اعضای تیم مارکت تلنت

دکتر امین اسداللهی

مدیریت مجموعه مارکت تلنت

دکتر رضا صادقی نژاد

مشاور حقوقی

نوید ایازی

مدیر Data Processing و تحقیقات کمی

سمیرا رضوی نظری

مدیر واحد برنامه ریزی و پروژه

الهام اسمعیلی

مدیر دیجیتال مارکتینگ

ساناز خداوردی

مسئول Data Gathering

محمد پورجبار

مسئول باشگاه مشتریان و Data Gathering